Rivning

Rivning

Vi är ett företag som i första hand jobbar med rivning. Detta gör vi åt både privatpersoner så väl som företag. Skillnaden mellan hur företagsjobb och privata jobb är att privatpersoner har en möjlighet att använda sig av rot-avdraget för att kunna sänka priset och göra det otroligt fördelaktiga för kunden. Utöver det så är våra medarbetare mycket kunniga och täcks av kollektivavtal för att kunna ge kunder bästa möjliga resultat.

Rivning av exempelvis kök, badrum eller dylikt kan vara jobbigt och tidskrävande. Vi på Allentreprenad AB hjälper dig med det. Vi har många års erfarenhet inom rivning av bland annat befintliga kök och badrum. Rivningsarbetet sker under säkra och kontrollerade förhållanden. Med vår professionella rivning får du tid till annat. Materialet som rivs kasseras självklart och vi garanterar att du blir nöjd med våra tjänster och med resultatet.

Själva rivningen av det gamla köket eller badrummet kan vara en stor del vid bygget av ett nytt. Vi hjälper dig med rivningen så du får mer tid till att planera ditt nya kök. Utmaningen i att riva ligger i att riva smart, planera rivningen och se till så rivmaterialet hanteras korrekt efter rivning. Det är någonting vi på Allentreprenad AB värderar högt. Det har i flera år fått våra kunder att känna sig trygga då vi hanterar rivningen av deras kök.